ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Spata Run

ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΣΤΟΣ
Αγώνας 5.000 μέτρων 5€
Αγώνας 10.000 μέτρων 10€
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
Παιδικός αγώνας 200 μέτρων ΔΩΡΕΑΝ
Παιδικός αγώνας 1.000 μέτρων ΔΩΡΕΑΝ